Neofema klub

Úvod
Adresář
Neoféma klub
Debata
Genetika
Druhy v rodu
Galerie
Inzerce
Linky
Odkazy
Výstavy a trhy
Kontakt

Neoféma klub se sídlem v Městci Králové

Specializovaný klub združující chovatele středně velkých australských papoušků - neofém. Klub byl založen 30.8.1997 na ustavující schůzi v Městci Králové. Toto malé městečko bylo určeno jako sídlo klubu pro svoji polohu i pro zázemí které klubu poskytuje městský úřad. Dvacetčtyři chovatelů neofém, kteří byli přítomni na ustavující schůzi schválilo tyto klubové stanovy:

 1. neoféma klub je dobrovolný zájmový klub združující chovatele neofém se zájmem o rozvoj chovatelství a ochranu přírody.
 2. členem se může stát i neorganizovaný chovatel, který má zájem o chov neofém
 3. člen klubu hájí zájmy klubu a snaží se o jeho další rozvoj
 4. členská schůze je usnášení schopná i když nebude přítomna nadpoloviční většina členů klubu
 5. členský klubový příspěvek stanový členská schůze, zaplacení tohoto příspěvku je povinné a to do 31. 3. běžného roku.
 6. členství v klubu zaniká vlastním rozhodnutím nebo závažným porušením stanov klubu. O vyloučení z klubu rozhoduje členská schůze.
 7. členem klubu může být i chovatel, který neofémy nechová, ale jiným způsobem se podílí na rozvoji a propagaci klubu.

Ćinnost klubu je zaměřena zvláště na zkvalitňování chovu neofém, odchovávání nových mutačních ptáků, přednáškovou činnost z oblasti genetiky neofém i veterinárního lékařství. Zcela prvořadé jsou výstavy neofém. Již tradičně v měsíci listopadu pořádá neoféma klub otevřené mistrovství neofém, kde mohou vystavovat své neofémy i nečlenové klubu. Výbor klubu svolává dvakrát ročně členské schůze na kterých se řeší organizační věci, příprava výstavy. Na druhou polovinu schůze je vždy připravena některá z kvalitních přednášek a občerstvení, které hradí klub. To že jsou tyto přednášky zajímavé svědčí účast členů klubu na schůzích, která se pohybuje okolo osmdesáti procent. Díky sponzorům a to i z řad členů klubu a dobrému hospodaření klub vlastní kompletní výstavní zařízení. V současné době je v klubu po krizi zaregistrováno 23 chovatelů neofém z celé republiky. Je pro ně každoročně zajištěna výroba klubových kroužků s klubovým znakem a evidenčním číslem. Pro rychlejší kontakt mezi členy klubu je vydáván adresář členů klubu, který se každý rok doplňuje.

To, že se klubu daří realizovat své předsevzetí svědčí neustálé zvyšování úrovně neofém na výstavách. Rovněž se klub dostal i do podvědomí zahraničních chovatelů. Hlásí se nám chovatelé ze Slovenska a jsme rovněž v kontaktu s chovateli z Polska, kteří usilují o členství v našem klubu. V neoféma klubu se vytvořilo zdravé jádro, které dává záruku, že se bude klub rozvíjet jak po hospodářské tak hlavně i po chovatelské stránce.

Kontakt na klub:
Milan Strnad, Zenklova 203, 182 00 Praha 8 - Kobylisy nebo na můj e-mail.Výsledky V. otevřeného mistrovství neofém - Neoféma klubu

Po roční přestávce, kdy se výstava nekonala z rozhodnutí členské základny jsme se opět sešli ve dnech 23. a 24. listopadu 2002 na této vrcholné akci všech chovatelů neofém V. otevřené mistrovství neofém.
Tato speciální výstava přilákala po krizi klubu pouze 10 vystavovatelů neofém, z tohoto počtu byl jeden chovatel, který není členem NEOFÉMA KLUBU. Je škoda, že se těchto chovatelů zúčastnilo tak málo, když v jejich chovech jsou velice kvalitní neofémy.

Součástí výstavy byla i ukázková expozice australských papoušků - mutací, kde byli vystaveni velice líbivé barvy jako je papoušek zpěvavý australská modrá, australská skořicově modrá, rubino, latam vlaštovčí a papoušek rudobřichý. Výstavní výbor děkuje touto cestou za vystavenou kolekci papoušků přátelům: Vurbstovi, Vopěnkovi a Hejdukovi.

Přihlášené neofémy byly zařazeny do 21 výstavních tříd. Některé z nich nesplňovaly výstavní podmínky (tj. třída nebyla naplněna počty kusů, nebo třídu obsadil pouze jeden vystavovatel). Tyto neofémy byly obodovány, ale nemohly být vyhlášeny vítězi výstavních tříd, a proto se soutěžilo v 16 výstavních třídách. Celkově bylo vystaveno 89 ks neofém a s potěšením můžeme konstatovat, že se jejich úroveň oproti minulým létům opět zvedla o čemž svědčí dosažené výsledky. Vždyť dva papoušci dosáhli 92 bodů a několik dalších přes 90 bodů.

Neofémy posoudil mezinárodní posuzovatel přítel Walther Wiener z Hrádku nad Nisou.

Celkovým vítězem výstavy se stal 1,0 neoféma modrohlavá skořicová s 92 body - vystavovatel Josef Málek.

Vítězové tříd:

Neoféma Bourkova přírodní I / 1

 1. J. Málek (90 b.)
 2. Č. Hejl (89 b.)
 3. V. Hlava (89 b.)

Neoféma Bourkova plavá I / 4

 1. M. Strnad (90 b.)
 2. Č. Hejl (89 b.)
 3. V. Hlava (89 b.)

Neoféma Bourkova růžová I / 5

 1. J. Málek (91 b.)
 2. Č. Hejl (90 b.)
 3. O. Špurek (89 b.)

Neoféma Bourkova plavorůžová I / 8

 1. O. Špurek (91 b.)
 2. L. Pšenička (89 b.)
 3. O. Špurek (88 b.)

Neoféma Bourkova lutino I / 14

 1. M. Strnad (90 b.)
 2. M. Strnad (87 b.)
 3. O. Špurek (86 b.)

Neoféma Bourkova rubino I / 16

 1. O. Špurek (90 b.)
 2. O. Špurek (89 b.)
 3. M. Strnad (86 b.)

Neoféma tyrkysová straka opalín II / 5a

 1. J. Šimon (86 b.)
 2. J. Šimon (85 b.)
 3. M. Strnad (83 b.)

Neoféma tyrkysová zlatožlutý opalín II / 13

 1. M. Strnad (89 b.)
 2. J. Vosika (88 b.)
 3. M. Strnad (87 b.)

Neoféma tyrkysová zelená rudoprsá II / 14

 1. J. Šimon (88 b.)
 2. M. Strnad (88 b.)
 3. M. Strnad (87 b.)

Neoféma modrohlavá skořicová III / 7

 1. J. Málek (92 b.)
 2. J. Šimon (85 b.)
 3. J. Šimon (84 b.)

Neoféma ozdobná přírodní IV / 1

 1. Č. Hejl (92 b.)
 2. J. Landa (90 b.)
 3. Č. Hejl (90 b.)

Neoféma ozdobná lutino IV / 2

 1. J. Landa (90 b.)
 2. P. Fišera (88 b.)
 3. J. Landa (88 b.)

Neoféma ozdobná straka IV / 4

 1. P. Fišera (90 b.)
 2. Č. Hejl (88 b.)
 3. Č. Hejl (86 b.)

Neoféma ozdobná lacewing IV / 5

 1. J. Landová (89 b.)
 2. J. Landa (88 b.)
 3. J. Landa (87 b.)


WebDesign © 2001 E+P Studio