Neofema klub

Úvod
Adresář
Neoféma klub
Debata
Genetika
Druhy v rodu
Galerie
Inzerce
Linky
Odkazy
Výstavy a trhy
Kontakt

Druhy v rodu

 • Neoféma Bourkova mutace (Neophema bourkii)
 • Neoféma tyrkysová mutace (Neophema pulchella)
 • Neoféma modrohlavá mutace (Neophema splendida)
 • Neoféma ozdobná mutace (Neophema elegans)
 • Neoféma modrokřídlá (Neophema chrysostoma)
 • Neoféma skalní (Neophema petrophila)
 • Neoféma žlutobřichá (Neophema chrysogaster)


  Rod: Neophema - Neoféma

  Rod zahrnuje menší zástupce skupiny papoušků ploskoocasých. V rodu je sedm druhů papoušků z nichž je neoféma Bourkova (Neophema bourkii) zcela odlišně zbarvená než ostatní druhy rodu. Další skupina těchto papoušků by mohla být z těchto čtyř druhů : neoféma modrokřídlá (N. chrysostoma), neoféma ozdobná (N. elegans), neoféma skalní (N. petrophila) a neoféma žlutobřichá (N. chrysogaster), kteří se shodují ve zbarvení stejnými znaky, shora zelení, vespod různými odstíny žluté, modře zbarvenými letkami a čelním páskem. Do další skupiny by mohly být zařazeni neoféma tyrkysová (N. pulchella) a neoféma modrohlavá (N. splendida), které se vyznačují rozsáhlejším modrým zbarvením na hlavě a červeným zbarvením na křídlech a prsou.

  Jsou to ptáci velice oblíbení a žádaní s poměrně dlouhým ocasem, když mají dva až tři páry prostředních per o stejné délce, vnější se stupňovitě zkracují. Světlý příčný proužek na spodu křídel je rozdílný dle jednotlivých druhů. Všichni jsou velice dobrými letci, létají rychle, někdy však nepravidelně. Nejvíce se zdržují na zemi, kde hledají různá semena, která jsou hlavní složkou jejich potravy.


  Geografické rozšíření neofém

  Na východě Austrálie žije neoféma tyrkysová (Neophema pulchella), u jihovýchodního pobřeží kontinentu a na Tasmánii neoféma žlutobřichá (Neophema chrysogaster), na jihovýchodě Austrálie a na Tasmánii neoféma modrokřídlá (Nneophema chrysostoma), na jihovýchodě Jižní Austrálie a na západě až jihozápadě Austrálie neoféma ozdobná (Neophema elegans), kolem jižního a západního pobřeží australského kontinetu neoféma skalní (Neophema petrophila). Značnou část vnitrozemí obývá neoféma Bourkova (Neophema bourkii) a jižnější oblasti neoféma modrohlavá (Neophema splendida).


  Biotopy neofém

  Neoféma Bourkova obývá vegetační pás v Západní Austrálii a vzácná není ani v pasteveckých oblastech ve střední části Západní Austrálie. V Novém Jižním Walesu žije v otevřeném písčitém kraji s malými skupinami akácií či menšími křovinami blahovičníků. V severním teritoriu je vzácnější, častěji se objevuje v australském vnitrozemí.

  Neoféma modrohlavá je další z rodu, který žije v suchých oblastech jihoaustralského kontinentu. Objevíme ji od západního Nového Jižního Walesu až po jihovýchod Západní Austrálie. Obývá akáciové křoviny, skupiny keřů a stromů rostoucích podél kamenitých horských hřebenů, otevřenou krajinu porostlou tuhou a ostrou trávou nebo lebedou rostoucí ve zvláštních trsech. Vyhýbá se pobřežním oblastem a místům, kde jsou bažinaté kraje, vlhké prostředí ji škodí.

  Neoféma skalní je obyvatelem jižního a západního pobřeží Západní Austrálie, kde žije výlučně na ostrůvcích, skalnatých oblastech a písečných dunách pobřežních oblastí. Na pevninu nelétá. Podobné oblasti obývá i neoféma žlutobřichá. Ta žije na Tasmánii, jednotlivých ostrovech Bassova průlivu a u pobřeží střední a západní Viktorie a jihovýchodní Jižní Austrálie. Částečně zalétává na kratší vzdálenosti i do vnitrozemí a obývá zde traviny a světlé křoviny.

  Neoféma modrokřídlá v podobné oblasti jako neoféma žlutobřichá. V Tasmánii a v Jižní Austrálii se přizpůsobila jinému životnímu prostředí jako jsou uzavřené i otevřené lesy s vysokými stromy, vřesoviště, luka a spatřena byla i v bažinatých nížinách, u zemědělských usedlostí a sídlišť. Neoféma tyrkysová naopak obývá krajiny suché, písčité, řídce porostlé. Zem je na jaře kryta vysokou trávou, která je v létě spálená sluncem.

  Jeden z nejkrásnějších druhů neofém - ozdobná obývá přímořské oblasti větších lesů, kde jsou světlejší porosty. Viděna bývá také v otevřené krajině, písečných dunách, akáciových křovinách a suchých pláních s porostem lebedy.


 • WebDesign © 2001 E+P Studio